publikacje

Odjazdowe przedszkola - broszura informacyjna

Odjazdowe przedszkola - broszura informacyjna Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spis treści

 1. Wstęp
 2. O projektach
 3. Przedszkole na wsi
 4. Organizacja pracy w przedszkolu
 5. Rola psychologa
 6. Rola logopedy
 7. Rola fizjoterapeuty
 8. Jak założyć i prowadzić przedszkole?
 9. Jaka wiedza jest niezbędna by założyć przedszkole
 10. Przedszkola Fundacji Edukacji Europejskiej
 11. Prezentacja przedszkoli

Współpraca