publikacje

Hurra - Idę do przedszkola! Poradnik dla Beneficjentów

Hurra - Idę do przedszkola! Poradnik dla Beneficjentów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.

Spis treści

  1. Wstęp
  2. O projekcie
  3. Lubuski model alternatywnych przedszkoli (Tomasz Siemież)
  4. Możliwość twórczej adaptacji pedagogiki Marii Montessori do koncepcji małych przedszkoli wiejskich w Polsce (dr Małgorzata Miksza)
  5. Zasady powoływania, rejestracji, finansowania i działalności przedszkoli niepublicznych
  6. Małe Przedszkola Fundacji Edukacji Europejskiej
  7. Podsumowanie

Współpraca