publikacje

Przyjazny pracownik. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i elementy kinezjologii edukacyjnej.

Przyjazny pracownik. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i elementy kinezjologii edukacyjnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz z Krajowego Wkładu Publicznego, zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", Schemat a "Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy" - konkurs piąty

SPIS TREŚCI

  1. Informacje o projekcie
  2. Osoba niepełnosprawna jako pracownik
  3. Postawy anatomiczne, fizjologiczne i neuropsychologiczne Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula i Gail Dennison

Współpraca