Rękodzieło ludowe Wokół Trójgarbu - edukacja kulturowa dla mieszkańców Czarnego Boru i Starych Bogaczowic

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.5

Koordynator
Aleksander Słychan (Fundacja Trójgarb)
tel. 74/6640402
e-mail: olek@fee.pl

Opis projektu

Liderem projektu jest Fundacja Trójgarbu a partnerem Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu. Projekt jest kolejnym elementem oferty dla Partnerstwa Wokół Trójgarbu i jednocześnie produktem turystycznym Ekomuzeum Wokół Trójgarbu.

Projekt został zaplanowany w ramach 6 etapów – zadań.

ZADANIE 1. Zarządzanie projektem VI – X.2010

ZADANIE 2. Promocja projektu – VI - X 2010
1. Kolportaż plakatów i ulotek.
2. Aktualizacja stron internetowych Partnerów.

ZADANIE 3.Rekrutacja uczestników – VI 2010
Spotkania informacyjno – rekrutacyjne w 2 Gminach

ZADANIE 4. Warsztaty rękodzieła ludowego i praca własna uczestników  (VII'10 - IX'10)

WARSZTATY

Warsztaty prowadzone będą przez lokalnych artystów i rzemieślników (mieszkańców 2 gmin), którzy od wielu lat zajmują się tworzeniem rękodzieła ludowego. Zajęcia prowadzone będą jednocześnie w dwóch gminach. Uczestnicy warsztatów będą mogli wybrać jeden z poniższych warsztatów, podczas których wspólnie a artystami i rzemieślnikami będą uczyli się rękodzieła: lepienie w glinie,  malowanie na drzewie, bukieciarstwo, koronczarstwo, malowanie na płótnie, haftowanie, wyroby szydełkowe.
Każdy warsztat obejmował będzie 8 tygodni x 4 godziny zajęć/tydzień w każdej gminie.  Zajęcia prowadzone będą przy użyciu odpowiednich materiałów tj: gliny, materiałów, nici, kwiatów itp.
Ważnym elementem tego etapu jest również:
- udział twórców ludowych,
- elementy edukacji regionalnej
- oddziaływanie na różne grupy wiekowe, w tym również środowiska defaworyzowane (gminy wiejskie: Czarny Bór i Stare Bogaczowice mają najwyższą stopę bezrobocia w powiecie wałbrzyskim i znaczne ograniczenia w dostępie mieszkańców do edukacji regionalnej itp).

PRACA WŁASNA UCZESTNIKÓW

W okresie realizacji warsztatów (przez 2 miesiące) , uczestnicy warsztatów pod okiem artystów i rzemieślników będą opracowywali własne wyroby, które we wrześniu zostaną wystawione podczas uroczystości finałowej w Witkowie Śl. (Gmina Czarny Bór). Każda grupa tematyczna będzie miała swojego opiekuna (artystę), który przynajmniej 4 razy w ciągu ww. okresu spotka się z uczestnikami warsztatów i będzie konsultował wykonane lub wykonywane prace. Zadaniem uczestników jest przygotowanie przynajmniej 4 swoich wyrobów rękodzielniczych, które zostaną wystawione podczas uroczystości finałowej we wrześniu 2010r. Planuje się, że docelowo podczas uroczystości finałowej wystawionych będzie minimum 120 wyrobów własnych.
Zadanie realizuje Lider

ZADANIE 5. I FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ „KORONA TRÓJGARBU” (IX’2010)

Podsumowaniem projektu będzie organizacja  Festiwalu, który odbędzie się Gminnym Ośrodku Kultury w Witkowie Śl. oraz na przylegającym do niego boisku sportowym.
W programie Festiwalu w godzinach od 12.00 do 20.00 zaplanowane są następujące punkty:
a) wybór najlepszego wyrobu, opracowanego przez uczestników warsztatów. Wyboru nagrodzonych prac będzie dokonywało 5 osobowe Jury złożone z lokalnych artystów, z wyłączeniem tych którzy prowadzili warsztaty.
b) prezentacja i sprzedaż wyrobów lokalnych artystów,
c) prezentacja wyrobów uczestników warsztatów.
d) prezentacja i sprzedaż lokalnych wyrobów spożywczych: mleko, miód, kiełbasa, chleb i inne wypieki itp.,
e) występ lokalnych zespołów ludowych.

Od 2010 r Festiwal Kultury Ludowej „Korona Trójgarbu” będzie stałym elementem kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Partnerstwo Wokół Trójgarbu na obszarze 2 gmin.

ZADANIE 6. Zakończenie projektu – X.2010

Współpraca