Pod ochroną Trójgarbu - program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Czarnego Boru

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.5

Koordynator
Iwona Ślusarczyk
tel.
e-mail:

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu "Pod ochroną Trójgarbu - program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Czarnego Boru" została zakończona.

Współpraca