Pod ochroną Trójgarbu - program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Czarnego Boru

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.5

Koordynator
Iwona Ślusarczyk
tel.
e-mail:

Opis projektu

Liderem projektu jest Centrum Kultury w Czarnym Borze, partnerem Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu. Głównym celem projektu jest wsparcie edukacyjne dla 30 mieszkańców Czarnego Boru w zakresie przeciwdziałania skutkom nadużywania substancji psychoaktywnych, przemocy, agresji i współuzależnienia w procesie edukacji i rozwoju zawodowego.

Projekt zaplanowano w ramach 5 zadań: 

ZADANIE 1.Zarządzanie projektem I.2011 – VI 2011

ZADANIE 2.Promocja projektu – I - VI 2011
1. Kolportaż plakatów i ulotek.
2. Promocja projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy i Partnera - FEE

ZADANIE 3.Rekrutacja uczestników – I.2011
3 Spotkania informacyjno – rekrutacyjne z uczestnikami, w tym:
- w Szkole Podstawowej,
- w Gimnazjum,
- w Centrum Kultury

ZADANIE 4. Realizacja programu edukacyjnego -  15.01.2011 - 15.06.2011

Wg następujących założeń:
a/ czas trwania projektu 5 miesięcy od 15.01.2011 - 15.06.2011
b/ zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne ( 1,5 godz. ) dla jednej grupy
- poniedziałek 14:00 – 15:30 dzieci i młodzież
- poniedziałek 15:30 – 17:00 rodzice
- środa 15:30 - 17.00 rodzice + dzieci, młodzież
c/ zajęcia prowadzone będą równocześnie przez 2 licencjonowanych terapetów. Prowadzenie zajęć o tej tematyce przez dwóch doświadczonych terapeutów podniesienie efektywność edukacji, ułatwi pracę z młodzieżą i ich rodzicami nad trudnymi problemami młodzieży i codziennego życia w rodzinach zagrożonych skutkami nadużywania alkoholu.

Program dla grupy I - 40 godzin – 12-16 lat:
I. Poznajmy się. 1 godz.
II. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 3 godz.
III. Jesteśmy asertywni? 5 godz.
IV. Rozpoznajemy zagrożenia. 9 godz.
V. Przeciw przemocy przeciw agresji. 5 godz.
VI. Świat uczuć i emocji. 3 godz.
VII. Poczucie własnej wartości. 3 godz.
VIII. Rola dziecka. 5 godz.
IX. Zdrowy styl życia. 3 godz.
X. Poszukiwanie wsparcia. 2 godz.

Program dla Grupy II zawiera 40 godzin - rodzice
I. Poznajemy się. 1 godz.
II. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 3 godz.
III. Asertywność. 5 godz.
IV. Dlaczego dzieci sięgają po używki? 4 godz.
V. Zagrożenia i jak reagować? 5 godz.
VI. Przeciw przemocy przeciw agresji. 5 godz.
VII. Świat wartości. 6 godz.
VIII. Rodzic – jego rola w wychowywaniu swojego dziecka. 5 godz.
IX. Zdrowy styl życia. 3 godz.
X. Poszukiwanie wsparcia. 3 godz.

Program dla Grupy III zawiera 40 godzin – dzieci, młodzież i rodzice
I. My się znamy? 4 godz.
II. Jak rozmawiać? 5 godz.
III. Alternatywne sposoby spędzania czasu. 15 godz.
IV. Nasze wspólne wartości. 6 godz.
V. Czego od siebie oczekujemy? 5 godz.
VI. My-Wy-Oni 5 godz.

ZADANIE 5. Zakończenie projektu – VI.2011

Współpraca