Seniorzy spod Trójgarbu - aktywizacja edukacyjna mieszkańców Czarnego Boru w wieku powyżej 50 lat

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.5

Koordynator - Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym Borze
Igor Hoffman
tel. 74/8450419
e-mail: ck@ck-czarnybor.pl

aktualności

Współpraca