Festiwal Kultury Ludowej "Korona Trójgarbu 2010"

Powiat Wałbrzyski

Współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Opiekun Projektu
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.pl

Opis projektu

Projekt obejmują działania w zakresie edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej Czarny Bór i Stare Bogaczowice. Młodzi uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych (lipiec - sierpień 2010) oraz będą mogli wystawić swoje dzieła podczas Festiwalu Kultury Ludowej "Korona Trójgarbu", który odbędzie się we wrześniu 2010r w Czarnym Borze.

 

I. Warsztaty Rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży

 

W okresie od lipca do sierpnia odbędą się warsztaty rękodzielnicze prowadzone w Gminnych Ośrodkach Kultury w Czarnym Borze i Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach Warsztaty prowadzone będą przez lokalnych artystów i rzemieślników (mieszkańców gminy), którzy od wielu lat zajmują się tworzeniem rękodzieła ludowego. Zajęcia prowadzone będą łącznie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w wieku 10-15 lat. Uczestnicy warsztatów będą mogli wybrać jeden z poniższych warsztatów, podczas których wspólnie a artystami i rzemieślnikami będą uczyli się rękodzieła:

a)      Lepienie w glinie

b)      Malowanie na drzewie

c)      Malowanie na jajkach

d)     Bukieciarstwo

e)      Koronczarstwo,

f)       Malowanie na płótnie

g)      Haftowanie

h)      Sztuczne kwiaty

i)        Wyroby szydełkowe

 

 II. Praca własna uczestników warsztatów  

W okresie realizacji warsztatów (przez 2 miesiące) , uczestnicy warsztatów wspólnie z rodzicami będą opracowywali własne wyroby, które we wrześniu 2010 zostaną wystawione podczas uroczystości finałowej w Centrum Kultury w Czarnym Borze). Zadaniem uczestników jest przygotowanie przynajmniej 3 swoich wyrobów rękodzielniczych, które zostaną wystawione podczas uroczystości finałowej. Planuje się, że docelowo podczas uroczystości finałowej wystawionych będzie ok. 100 wyrobów.

 III. Festiwal Kultury Ludowej "Korona Trójgarbu 2010" 

Podsumowaniem projektu będzie organizacja  I Festiwalu Etnograficznego „Korona Trójgarbu”, który odbędzie się Centrum Kultury w Czarnym Borze. W programie Festiwalu w godzinach od 12.00 do 20.00 zaplanowane są następujące punkty:

a) prezentacja i sprzedaż wyrobów lokalnych artystów,

b) prezentacja wyrobów uczestników warsztatów i licytacja wyrobów zwycięskich. Środki finansowe pozyskane z tytułu sprzedaży tych prac zostaną przekazane do szkół podstawowych i gimnazjów na tworzenie lokalnych pracowni rękodzielniczych, zakup materiałów itp.

d) prezentacja i sprzedaż lokalnych wyrobów spożywczych: mleko, miód, kiełbasa, chleb i inne wypieki itp.,

e) występ lokalnych zespołów ludowych.

Ważnym elementem tego etapu jest fakt, że będzie on elementem regionalnej imprezy pn. Święto Pieroga, która jest organizowane w gminie Czarny Bór o wielu lat. Od 2010 r Festiwal Kultury Ludowej „Korona Trójgarbu” będzie stałym elementem kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Partnerstwo Wokół Trójgarbu z możliwością rozszerzenia w przyszłych latach na sąsiednie gminy w powiecie wałbrzyskim, kamiennogórskim i jaworskim.

Współpraca