"Aktywni Wokół Trójgarbu" - aktywizacja edukacyjna mieszkańców Czarnego Boru poprzez doradztwo edukacyjne, zawodowe i psychologiczne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koordynator
Marta Kowalczyk (Prezes Fundacji Trójgarb)
tel. 074/6640402
e-mail: fundacja@trojgarb.pl

Opis projektu

Projekt jest realizowany przez Fundację Trójgarb w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej i Centrum Kultury w Czarnym Borze.

Celem główny projektu jest wsparcie lokalnej inicjatywy ?Ekomuzeum Wokół Trójgarbu? w formie doradztwa aktywizującego 40 mieszkańców Czarnego Boru, w celu podnoszenia ich aktywności zawodowej i poziomu wykształcenia.

W okresie 10 miesięcy realizacji programu doradczego, każdy beneficjentem będzie mógł skorzystać wg potrzeb z konsultacji z doradcą edukacyjnym, zawodowym, psychologiem itp. W trakcie programu doradczego wg potrzeb uczestników prowadzone będą działania doradcze i aktywizujące, mające na celu ukierunkowanie edukacyjne np. uzupełnianie lub aktualizacje kwalifikacji, ukierunkowanie zawodowe, przełamanie barier psychologicznych, związanych z podjęciem edukacji lub podjęciem pracy. Każdy z uczestników będzie brał udział w opracowywaniu swojego IPD.

Współpraca