Przedszkolaki spod Trójgarbu - organizacja i prowadzenie 3 Punktów Przedszkolnych w Czarnym Borze (w sołectwach: Grzędy, Jaczków i Witków Śl.)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koordynator
Igor Hoffman
tel. 74/8450419
e-mail: ck@ck-czarnybor.pl

Opis projektu

Liderem projektu jest Centrum Kultury w Czarnym Borze. Przedmiotem projektu jest organizacja i prowadzenie 3 Punktów Przedszkolnych w Gminie Czarny Bór,w sołectwach: Grzędy, Jaczków i Witków Śląski.

Główne cele projektu:
- objęcie opieką 65 dzieci z terenów 3 sołectw w Gminie Czarny Bór
- utworzenie 3 integracyjnych Punktów Przedszkolnych, które funkcjonowały będą przez okres 19 miesięcy, od poniedziałku do piątku, w wymiarze 8 godzin dziennie,
- zwiększenie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych 65 małych dzieci wśród społeczności wiejskich, zmiana ich świadomości na ten temat,
- wzrost motywacji 65 rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci, a także umiejętności pracy z dziećmi,
- wzrost kompetencji dzieci niepełnosprawnych

Dla nauczycieli, rodziców, oraz osób wspierających przewidziane są konsultacje metodyczne, obejmujące następującą tematykę:
- edukacja przedszkolna w grupach różnowiekowych,
- jak pracować w grupach różnowiekowych?,
- rola edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka

Nowe Punkty Przedszkolne działać będą w miejscowościach:

1/ Grzędy, 2/ Jaczków i 3/ Witków Śl. 

Współpraca