Ekomuzeum Wokół Trójgarbu

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Projekt współfinansowany ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Koordynator projektu
Grzegorz Kruszyński
tel. 0601 262 182
e-mail: grzegorz@fee.pl

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest rozwój oraz proekologiczna restrukturyzacja turystyki regionu wałbrzyskiego, poprzez stworzenie markowego produktu: ekologicznego szlaku turystycznego „Ekomuzeum Wokół Trójgarbu”. Celem projektu jest m.in. ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych w regionie wokół masywu górskiego Trójgarb oraz rozwój różnorodnych form turystyki ekologicznej.

Trasa Ekomuzeum przebiega przez miejscowości okalające masyw Trójgarbu: gmina Czarny Bór i sołectwa: Witków i Jaczków oraz  gminę Stare Bogaczowice i sołectwa: Nowe Bogaczowice, Struga i Lubomin. Dodatkowo trasa przechodzić będzie przez Szczawno Zdrój. Szlak Ekomuzeum liczy ponad 40 km na obszarze gmin Czarny Bór,  Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój oraz 9 km szlakami prowadzącymi na szczyt Trójgarb. Na całej długości szlaku powstanie 30 przystanków ekomuzealnych, spełniających funkcję turystyczno - informacyjno – edukacyjną, podzielonych na grupy tematyczne: zrównoważony rozwój, dziedzictwo kulturowe, agroturystyka, edukacja ekologiczna oraz ekoturystyka. Wartość projektu wynosi ponad 251 tys. zł. 

Harmonogram projektu podzielony jest na etapy (E).

E1 - Organizacja i promocja projektu – I-XII’09
E2 – Rekrutacja odbiorców (Polska i Niemcy) – III-IV’09
E3 – Edukacja ekologiczna dla dzieci w szkołach gminnych  – IV-V’09
w tym:
- organizacja warsztatów ekologicznych dla uczniów,
- 4 wycieczki uczniów,
- zakup wyposażenie sale ekomuzealnych w szkołach: aparaty cyfrowe, stanowiska e-muzeum, gabloty stojące i wiszące, szafy.

E4 – Wizyta studyjna we Wrzosowej Krainie (Przemków) oraz warsztaty tematyczne dla członków partnerstwa – V-VI’09
E5 – Inwentaryzacja zasobów kulturowych i turystycznych – V-VI’09
E6 – Opracowanie oferty Ekomuzeum  – VII-VIII’09
w tym:
- wytyczenie szlaku obiektów kulturowych - przystanki dziedzictwa kulturowego,
- wytyczenie obiektów ekoturystycznych - przystanki gospodarskie i agroturystyczne,
- opracowanie zestawu produktów regionalnych Ekomuzeum”: zioła, rzemiosło,
- wytyczenie trasy Ekomuzeum.

E7 – Opracowanie wystandaryzowanej wizualizacji ofert i oznakowania obiektów muzealnych (dwujęzyczna) – IX-X’09

Współpraca