Fundusz Toyoty - X edycja

Fundusz Toyoty

Projekt finansowany ze środków Toyota Motor Manufacturing Poland.

Realizowany w ramach Partnerstwa:
> Toyota Motor Manufacturning Poland,
> Gmina Wałbrzych,
> Zespoł Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu
> Fundacj Edukacji Europejskiej

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.pl

Opis projektu

X edycja konkursu organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, , którego celem jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia.

PULA ŚRODKÓW- 100.000 zł, w tym maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosi 20.000 zł.

18 października 2019r została ogłoszona X edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty - „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”.

Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 18 października 2020i trwać będzie do 27 stycznia 2020r.

Tym razem w ramach konkursu Podobnie jak w poprzednich ośmiu edycjach konkursu, Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i ciekawe projekty związane obszarami: ekologia, sport i promocja zdrowego trybu życia, edukacja techniczna, bezpieczeństwo na drogach, poprawa mobilności/swobody przemieszczania się, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i będą realizowane na obszarze powiatu wałbrzyskiego i m. Wałbrzycha.

Osoby/instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2019 mogą o nich poczytać na stronach internetowych:

www.fee.org.pl

https://www.toyotapl.com/dzialania-toyoty/dla-spolecznosci/fundusz-toyoty.

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie, jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe.

W tej edycji maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20.000 zł. Natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 100.000 zł.

Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy marcem a wrześniem 2020.

Podobnie jak w ubiegłym roku Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu.

Termin składania wniosku to 27 stycznia 2020r a planowany termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia - 19 luty 2020 roku,

Współpraca