Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 4 278 937,25 zł

Kwota dofinansowania: 3 594 537,25 zł


Łukasz Hoppe i Grzegorz Kruszyński
tel. 074 849 21 33
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Rekrutacja

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA do Żłobka przy ul. Sosnowej 25a w Wałbrzychu - nabór na 09/2021

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA do Żłobka przy ul. Sosnowej 25a w Wałbrzychu dla dzieci w wieku:
- 19 - 24 miesiące
- 24 - 36 miesięcy

Informujemy, iż w związku z wolnymi miejscami dla starszaków przedłużamy rekrutację do momentu wyczerpania miejsc.

Zachęcamy do składania dokumentów do przyjęcia dziecka do Żłobka przy ul. Sosnowej 25a w Wałbrzychu.

UWAGA: Prosimy do dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

Wolne miejsca tylko dla dzieci w wieku:
- 19 miesięcy - 24 miesiące
- 24 miesiące - 36 miesięcy

Dokumenty można składać do momentu wyczerpania miejsc drogą mailową na adres: justyna@fee.org.pl lub w siedzibie Żłobka nr 8 przy ul. Sosnowej 25a w Wałbrzychu w godzinach: 10:00-14:00

Na zestaw dokumentów rekrutacyjnych składa się:
- deklaracja uczestnictwa
- załączniki dot. RODO
- kopia karty obowiązkowych szczepień / książeczki szczepień ochronnych
- załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. COVID-19
- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej lub przebywającej na urlopie wychowawczym (jeśli dotyczy);
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności zgłaszanego dziecka (jeśli dotyczy);
- wydruk z CEiDG potwierdzający zawieszenie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)

---------------------

Rekrutacja uzupełniająca w żłobku na ul. Sosnowej została zakończona.

W załączeniu przedstawiamy listę pierwszych osób przyjętych do żłobka przy ul. Sosnowej. Będą się z Państwem kontaktować pracownicy placówki w celu umówienia terminu i godziny podpisania umowy.

Z osobami na liście rezerwowej będziemy kontaktować się w drugiej kolejności w momencie zwolnienia miejsc po dzieciach, które opuszczają żłobek i przechodzą o przedszkoli.

Lista osób przyjętych do żłobka 27.08.2021 - poniżej

--------------------
Rekrutacja do Żłobka przy ul. Sosnowej 25a w Wałbrzychu - nabór na 09/2021 - AKTUALIZACJA - ZAKOŃCZONA

UWAGA - ważne zmiany dotyczące osób przebywających na urlopie wychowawczym

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami wytycznych, jako Beneficjent Projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" jesteśmy zobligowani do uzyskania od osób biernych zawodowo biorących udział w rekrutacji - za które się uważa osoby na urlopach wychowawczych - zaświadczenie z ZUS, nie jak dotychczas od pracodawcy.

Instytucja Zarządzająca zapewnia, że nie ma przeszkód aby ZUS wydał takie zaświadczenie dla uczestnika projektu przebywającego na urlopie wychowawczym.

W imieniu Fundacji Edukacji Europejskiej przepraszamy za utrudnienia i dla osób biernych zawodowo, które już złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie, wydłużymy termin dostarczenia zaświadczenia z ZUS po ustaleniach indywidualnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dołączamy zaktualizowaną dokumentację:

1. Regulamin Rekrutacji - aktualizacja z dn. 29.07.2021
2. Deklarację Uczestnictwa - aktualizacja z dn. 29.07.2021

Podsumowując, po aktualizacji, na zestaw dokumentów rekrutacyjnych składa się:
- deklaracja uczestnictwa
- załączniki dot. RODO
- kopia karty obowiązkowych szczepień / książeczki szczepień ochronnych
- załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. COVID-19
- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, potwierdzające status osoby biernej zawodowo (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy);
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności zgłaszanego dziecka (jeśli dotyczy)
- wydruk z CEiDG potwierdzający zawieszenie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)

Harmonogram realizacji rekrutacji (bez zmian):
1. Składanie dokumentów: 28.07.2021 – 20.08.2021

2. Weryfikacja i uzupełnienia: 23-26.08.2021

3. Ogłoszenie wyników: 27.08.2021

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu: 607 262 463, justyna@fee.org.pl

-----------------
Rekrutacja do Żłobka przy ul. Sosnowej 25a w Wałbrzychu - nabór na 09/2021

Zachęcamy do składania dokumentów do przyjęcia dziecka do Żłobka przy ul. Sosnowej 25a w Wałbrzychu

Prosimy do dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

Planowana ilość wolnych miejsc w placówce od 01.09.2021 wynosi: 24

Dokumenty można składać w okresie: 28.07.2021-20.08.2021 drogą mailową na adres: justyna@fee.org.pl lub w siedzibie Żłobka nr 8 przy ul. Sosnowej 25a w Wałbrzychu w godzinach: 10:00-14:00

Na zestaw dokumentów rekrutacyjnych składa się:
- deklaracja uczestnictwa
- załączniki dot. RODO
- kopia karty obowiązkowych szczepień / książeczki szczepień ochronnych
- załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. COVID-19
- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy);
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności zgłaszanego dziecka (jeśli dotyczy)
- wydruk z CEiDG potwierdzający zawieszenie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)

Harmonogram realizacji rekrutacji:
1. Składanie dokumentów: 28.07.2021 – 20.08.2021

2. Weryfikacja i uzupełnienia: 23-26.08.2021

3. Ogłoszenie wyników: 27.08.2021

-----------------
Wyniki rekrutacji do Żłobków: Hetmańska, Kasztelańska, Sosnowa

W załączeniu przekazujemy wyniki do przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej do Żłobków przy ul. Hetmańskiej, Kasztelańskiej oraz Sosnowej w Wałbrzychu

Informujemy, iż w momencie wolnego miejsca w placówce, dziecko zostanie przyjęte z listy rezerwowej w kolejności, która zostanie wskazana do dn. 19.02.2021 - o czym będziemy Państwa informować.

Dodatkowo informujemy, iż z uwagi na przepisy związane z bezpieczeństwem danych osobowych pracownicy Fundacji oraz Żłobka nie będą telefonicznie podawali informacji na temat przyjęcia dziecka.

Załączone dokumenty:

Wyniki rekrutacji NP 17.02.2021

-----------------
Rekrutacja uzupełniająca do Żłobków: Hetmańska, Kasztelańska, Sosnowa - zakońćzona

Zapraszamy do składania dokumentacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 26 stycznia 2021 do 12 lutego 2021
(lub do wyczerpania miejsc o czym poinformujemy na stronie internetowej)

=> drogą elektroniczną na adres: justyna@fee.org.pl (skan podpisanych dokumentów). Dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być czytelnym skanem podpisanych oryginałów

=> w wersji papierowej do skrzynki podawczej w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej – ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00
UWAGA: w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 biuro jest niedostępne i osoby nie będą przyjmowane w sekretariacie. Ze względów bezpieczeństwa złożenie papierowej wersji dokumentów możliwe jest tylko poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy drzwiach do biura

Poza standardowym kompletem dokumentów przyjmowanych w ramach rekrutacji będą Państwo zobowiązani do załączenia dokumentów wymaganych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wznowienia działalności placówek w okresie panowania pandemii Covid-19. Dodatkową zmianą jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konieczne do dołączenia do dokumentacji, dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz osób biernych zawodowo (dokument w załączeniu).

Wszystkie dokumenty wysyłane drogą elektroniczną będą musiały zostać dostarczone w wersji oryginalnej najpóźniej w momencie podpisywania umowy.

Harmonogram realizacji rekrutacji:

=> składanie dokumentów: od 25 stycznia do 12 lutego 2021 lub do wyczerpania miejsc

=> ogłoszenie wyników: 17 lutego 2021

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tylko w godzinach 10:00-14:00) 607-262-463, 74-664-04-02 lub poprzez e-mail: justyna@fee.org.pl

Załączone dokumenty:

 1. NP Regulamin rekrutacji z dn.25.01.2021 [381 KB]
 2. NP Deklaracja uczestnictwa z dn. 26.01.2021 [226 KB]
 3. NP Załącznik 1 RODO z dn.26.01.2021 [203 KB]
 4. NP Załącznik 2 RODO z dn.26.01.2021 [181 KB]
 5. NP Wzór zaświadczenia do ZUS osoby bezrobotne z dn.26.01.2021 [17 KB]
 6. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzych dot. COVID-19 [22 KB]

-----------------

Zakończono rekrutację uzupełniającą do placówki przy ul. Sosnowej w Wałbrzychu.

Poniżej w dokumentacji przedstawiona została zbiorowa lista rezerwowa uwzględniająca wynik rekrutacji oraz miejsce we wszystkich trzech placówkach prowadzonych w ramach projektu Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa. W przypadku zwolnienia się miejsc w którejś z placówek będziemy dzwonić do Państwa z informacją o możliwości przyjęcia dzieci do żłobka.

Lista rekrutacyjna – zaktualizowana 12.10.2020

-----------------

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Samorządowego nr 8 w Wałbrzychu - na listę rezerwową - ZAKOŃCZONA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

Dokumenty można składać od 16 do 30 września 2020

=> w wersji papierowej w siedzibie żłobka – ul. Sosnowa 25A w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00

lub

=> drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fee.org.pl (skan podpisanych dokumentów). Dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być czytelnym skanem podpisanych oryginałów.

Poza standardowym kompletem dokumentów przyjmowanych w ramach rekrutacji będą Państwo zobowiązani do załączenia dokumentów wymaganych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wznowienia działalności placówek w okresie panowania pandemii covid-19.

Wszystkie dokumenty wysyłane drogą elektroniczną będą musiały zostać dostarczone w wersji oryginalnej najpóźniej w momencie podpisywania umowy.

Na zestaw podstawowych dokumentów rekrutacyjnych składają się:

1/  Zaktualizowany wzór deklaracji i zgłoszenia dziecka - od 01.01.2020 r. - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników

2/ Obowiązek informacyjny - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

3/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/  Oświadzenie - rekrutacja - covid - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

Harmonogram realizacji rekrutacji:

=> składanie dokumentów od 16 do 30 września 2020

=> weryfikacja, wzywanie do uzupełnień i uzupełnienia 01-09.10.2020

=> ogłoszenie list do 12.10.2020 po godzinie 17:00

-----------------

Harmonogram realizacji rekrutacji:

=> składanie dokumentów od 12 do 26 sierpnia 2020

=> weryfikacja, wzywanie do uzupełnień i uzupełnienia od 27.08 do 03.09

=> ogłoszenie list 03.09 po godzinie 17:00

 

Wyniki rekrutacji na listę rezerwową do żłobka przy ul. Sosnowej z dnia 10.02.2020 dostępne są w dokumentacji poniżej.

-----------------

Kończy się nabór dzieci do żłobka przy ul. Sosnowej 25A w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00 do piątku 7 lutego 2020 do godziny 14:00.
Kolejne nabory będą ogłaszane w ramach rekrutacji uzupełniających zgodnie z regulaminem tj. po wyczerpaniiu listy rezerwowej do ok. 5 osób.

-----------------

Do końca grudnia trwał nabór uzupełniający na miejsca rezerwowe do żłobków przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej. Dokumenty można było składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00.

Załączamy listę z wynikami rekrutacji.

-----------------

Do końca grudnia trać będzie nabór uzupełniający do żłobków przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej. Dokumenty można składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00

Nadal trwa nabór dzieci do żłobka przy ul. Sosnowej 25A w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00 do wyczerpania wolnych miejsc.

-----------------

Uwaga! Z przyczyn niezależnych od Fundacji Edukacji Europejskiej termin przyjęcia dzieci do placówki został przesunięty z 9 na 16 grudnia 2019. Za wszelkie utrudnienia z tym związane najmocniej przepraszamy. Taka decyzja została podjęta w opraciu o postęp prac związanych z remontem i wyposażeniem placówki. Wcześniej jednak będzie można już korzystać ze wsparcia specjalistów - psychologa i logopedy dla dzieci.

Zapraszamy również wszystkich rodziców na sotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 grudnia 2019 o godzinie 16:00 w żłobku przy ul. Sosnowej 25A w Wałbrzychu. Na spotkaniu będzie można również podpisać umowę i dopytać o wszystkie szczegóły funkcjoowania placówki.

Trwa nabór dzieci do żłobka przy ul. Sosnowej w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00 od 15.11.2019 r. do 2.12.2019 r. Ponieważ nadal są wolne miejsca w placówce, dokuenty można sładać do ich wyczerpania.

Harmonogram działań rekrutacyjnych:

 • Ogłoszenie naboru dzieci - 15 listopada 2019
 • Zbieranie deklaracji oraz dokumentów z I rekrutacji - do 2 grudnia
 • Zbieranie deklaracji oraz dokumentów z rekrutacji uzupełniającej - stale do zapełnienia miejsc
 • Analiza dokumentów oraz uzuzpełnienia z I rekrutacji - 2-4 grudnia 2019
 • Analiza dokumentów z rekrutacji uzupełniającej - stale do zapełnienia miejsc
 • Ogłoszenie listy dzieci przyjętych w I rekrutacji - 4 grudnia 2019 po godzinie 14:00
 • Podpisanie umów z rodzicami - od 4 grudnia 2019
 • Przyjęcie dzieci w żłobku - od 16 grudnia 2019

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" a także ze środków Gminy Wałbrzych w okresie 24 miesięcy od uruchomienia działalności placówki.

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną (na dole strony):

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty. Terminy należy przyjąć z treści niniejszego ogłoszenia.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na ostatniej stronie)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

 

-----------------

 

Zakończony został nabór uzupełniający do placówek przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej. Poniżej w załącznikach dodana została lista dzieci przyjętych (lista rekrutacja III edycja).

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście - ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną.

-----------------

Rekrutacja uzupełniająca VIII/XI 2019 - zakończona.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Fundacji Edukacji Europejskiej (ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych) w godzinach 10-14 w dniach od 26.08.2019 do 11.09.2019 r.

Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem poprawności w okresie 11-13.09.2019. Pracownicy Fundacji mogą w tym okresie kontaktować się z Państwem z prośbą o uzupełnienie ewentualnych braków. W tym okresie również będą nadawane numery rekrutacyjne i rozsyłane do Państwa drogą SMS.

Wyniki naboru uzupełniającego z listą rezerwową zostaną opublikowane do 16.09.2019 do godziny 17:00.

Pragniemy poinformować, że osoby przyjęte zostaną wpisane na listę rezerwową i będą oczekiwały na zwolnienie się miejsc w żłobku. Dopiero w chwili wolnego miejsca osoba z listy będzie wezwana, zostanie podpisana umowa i dziecko będzie mogło zostać przyjęte.

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" a także środków Gminy Wałbrzych.

Na samym dole strony załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na str. 6)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

-----------------

Zakończony został nabór uzupełniający do placówek przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej. Poniżej w załącznikach dodana została lista dzieci przyjętych (lista rekrutacja II edycja).

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji, podpisania umów bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście - ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną.

-----------------

Zasady rekrutacji uzupełniającej do żłobka

Pragniemy poinformować, że rekrutacja uzupełniająca do żłobków będzie organizowana cyklicznie w momencie skrócenia się listy rezerwowej oczekujących na miejsce do 5 osób. Dyrekcja ani biuro Fundacji nie będzie przyjmowała zgłoszeń dzieci poza okresami rekrutacji, o których będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej i informacji w żłobku.

Nabory na listy rezerwowe będą prowadzone zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji z datami podanymi w komunikatach o rozpoczęciu naborów uzupełniających.

Najbliższy termin naboru uzupełniającego przewidywany jest nie wcześniej niż w II połowie ssierpnia 2019 r.

-----------------

Drodzy państwo z przyczyn technicznych musieliśmy przenieść termin ogłoszenia wyników przyjęć dzieci do żłobków przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej na 24 kwietnia.

Pragniemy jednak poinformować, że wpłynęła obecnie mała ilość zgłoszeń i jeżeli w dokumentach nie będzie uchybień formalnych, to można przyjąć, że wszystkie dzieci zostaną przyjęte.

Od 18 kwietnia będzie również prowadzony nabór uzupełniający do obu placówek.

-----------------

Trwa rekrutacja uzupełniająca dzieci do 2 placówek żłobkowych - przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00 do wyczerpania miejsc w grupach żłobkowych.

Terminy uruchomienia grup w placówkach:

 • ul. Kasztelańska - 1 maja 2019
 • ul. Hetmańska - 1 maja 2019
 • ul. Sosnowa - obecnie brak naboru

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" a także środków Gminy Wałbrzych w okresie 24 miesięcy od uruchomienia działalności grupy żłobkowej w danej placówce nie później niż do 31 sierpnia 2021 r

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na ostatniej stronie)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

Załączone dokumenty:

 1. Lista dzieci przyjętych do żłobków - rekrutacja II (uzupełniająca) [576 KB]
 2. Lista dzieci zapisanych na listę rezerwową do żłobka - rekrutacja III (uzupełniająca) [764 KB]
 3. Lista dzieci przyjętych do żłobka przy ul. Sosnowej 25A - 3.12.2019 [770 KB]
 4. Regulamin rekrutacji - aktualizacja od 22.06.2020 [258 KB]
 5. Zaktualizowany wzór deklaracji i zgłoszenia dziecka - od 01.01.2020 r. [236 KB]
 6. Wyniki rekrutacji uzupełniającej na ul. Sosnową 25A 10.02.2020 [768 KB]
 7. Wyniki rekrutacji uzupełniającej na ul. Hetmańską i Kasztelańską 10.01.2020 [755 KB]
 8. Wyniki rekrutacji uzupełniającej na ul. Sosnową 25A 10.02.2020 - osoby przyjęte [762 KB]
 9. Oświadzenie - rekrutacja - covid [22 KB]
 10. Obowiązek informacyjny [126 KB]
 11. Zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii [123 KB]
 12. Zaktualizowana lista rezerwowa po rekrutacji uzupełniającej - 12.10.2020 [770 KB]
 13. Lista osób przyjętych do żłobka 27.08.2021 [432 KB]

Współpraca