Fundusz Toyoty - IX edycja

Projekt finansowany ze środków Toyota Motor Manufacturing Poland.

Realizowany w ramach Partnerstwa: Toyota Motor Manufacturning Poland, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu i Fundacji Edukacji Europejskiej

Koordynator
Grzegorz Kruszyńskiu
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Opis projektu

Kolejna edycja konkursu organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, , którego celem jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia.

PULA ŚRODKÓW- 100.000 zł, w tym maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosi 20.000 zł.

WNIOSKODAWCY - organizacje typy non-profit z powiatu wałbrzyskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)

PRIORYTETY/OBSZARY WSPARCIA w 2019r -
> ekologia,
> sport i promocja zdrowego trybu życia,
> edukacja techniczna,
> bezpieczeństwo na drogach,
> poprawa mobilności/swobody przemieszczania się.

CECHA PROJEKTÓW- projekty muszą przewidywać trwałą zmianę w otoczeniu i powinny być powiązane z działaniami edukacyjnymi lub podnoszeniem świadomości w zakresie wybranej dziedziny.

WAŻNE DATY:

> termin składania wniosków: od 1 października do 3 grudnia 2018r (godz. 14.00)

> spotkanie konsultacyjne dla Wnioskodawców: 15 października godzina 14.00 - Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a -

> termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia: 21 grudnia 2018

> podpisanie umów z laureatami konkursu: 22-31 grudnia 2018

> czas realizacji projektów: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019

> termin złożenia raportu końcowego: 16 września 2019r

WAŻNE!!!

IX edycja Funduszu Toyoty realizowana jest w Partnerstwie:

  • Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu - przekazuje środki finansowe na realizację konkursu

  • Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - jest operatorem konkursu

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu - wspiera Wnioskodawców w opracowaniu projektów zagospodarowania przestrzennego. Uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu pomagają Wnioskodawcom w opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

    > każdy Wnioskodawca ma obowiązek nawiązać współpracę z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w zakresie opracowania ww. koncepcji. Współpracy musi być nawiązana w okresie od 1 do 22 października 2018r.
    > szczegółowe informacje dotyczące sposobu nawiązania współpracy z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 oraz kontakt z pracownikiem Szkoły znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajdziecie Państwo w załączeniu do niniejszej wiadomości.
    > Pozostałe załączniki dotyczące ubiegania się o dotację w ramach konkursu zostały opublikowane na stronie www.fee.org.pl i www.zielonywalbrzych.pl.

Przykłady oryginalnych projektów w ramach priorytetowych obszarów:

> Ekologia: ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.,
> Edukacja techniczna:  doświadczalne mini-parki nauki itp.,
> Sport i promocja zdrowego trybu życia: obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.,
> Bezpieczeństwo na drogach: obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.,
> Mobilność/swoboda poruszania się: obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.,

Koordynator Funduszu: Grzegorz Kruszyński, Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, grzegorz@fee.org.pl, tel. 601 262 182.

Współpraca