Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 509 956,65 zł

Kwota dofinansowania: 2 113 856,65 zł


Łukasz Hoppe
tel. 74 849 2 133
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Harmonogramy

Pragniemy poinformować, że okres wsparcia dzieci przebywających w placówce z powodu przedłużenia realizacji projektu został wydłużony do końca paździenika 2020 r.

Placówka zwyczajowo pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 5:30 do 16:30.

Z powodu pandemii koronawirusa funkcjonowanie placówki zostało zawieszone i placówka została uruchomiona ponownie w dniu 18 maja 2020. W okresie trwania pandemii z powodów dodatkowych procedur bezpieczeńśtwa i reżimu sanitarnego żłobek dla dzieci jest czynny od 6:00 do 15:45

Strona internetowa prowadzona przez placówkę:

http://zlobek7.walbrzych.pl/

Poniżej zamieszczamy harmonogramy pracy specjalistów na kolejne miesiące.

Współpraca