Fundusz Toyoty

Fundusz Toyoty 2023 - tworzenie wizualizacji projektów
13.01.2023

Fundusz Toyoty 2023 - tworzenie wizualizacji projektów

Jeszcze w grudniu 2022r Komisja Dotacyjna wybrała łącznie 13 wniosków z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiatu oławskiego i Gminy Czernica, które przechodzą do II etapu konkursu

W II etapie konkursu (na przełomie marca i kwietnia) odbędzie się głosowania lokalnej społeczności (online) nt najlepszej wizualizacji projektu. Zwycięskie projekty - łączna liczba punktów w I i II etapie oceny - otrzymają dotację z Funduszu Toyoty i będą realizowane do X 2023r

Współpraca