aktualności

Lista rankingowa XI edycja Funduszu Toyoty - AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA - aktualizacja
07.01.2021

Lista rankingowa XI edycja Funduszu Toyoty - AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA - aktualizacja

Komisja Dotacyjna Funduszu Toyoty rozpatrzyła pozytywnie odwołanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

W wyniku problemów technicznych, leżących po stronie aplikacji on-line do składania wniosków, wniosek OPS Mieroszów nie został dopuszczony do oceny przez Komisję w dniu 4 grudnia 2020r

W wyniku odwołania Komisją Dotacyjna przyjęła ww. wniosek i poddała go ocenie w dniu 7 stycznia 2021r. Wniosek OPS w Mieroszowie uzyskał łącznie 155 punktów.

Po uwzględniu ww. odwołania lista rankingowa wniosków, które przeszły do drugiego etapu przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. B. Malinowskiego, Boguszów Gorce
- projekt „Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR”
- 175 punktów

2. Muzeum Wsi Sudeckiej i Techniki Mikroskopowej, Głuszyca
- projekt „Plenerowe eksperymentarium wodne”
- 165 punktów

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy
- projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych”
- 160 punktów

4. Fundacja Hektor, Wałbrzych
- projekt „Szkolny Ambasador Bezpieczeństwa RClub i Toyota SABRiT”
- 160 punktów

5. Fundacja Z INNEJ BAJKI, Świdnica
- projekt „Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw na terenie istniejącego placu przy u. Polna Droga”
- 155 punktów

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
- projekt "Polana pod Czerwoną Skałą"
- 155 punktów

7. SKF KT Szczawno Zdrój
- projekt „Street workout park - plac kalisteniczny”
- 150 punktów

8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, Wałbrzych
- projekt „Miasteczko rowerowe”
- 140 punktów

9. Miejska Szkoła Podstawowa, Szczawno Zdrój
- projekt „Nasze rady na odpady”
- 140 punktów

Współpraca