Fundacja Edukacji Europejskiej

Kamiennogórskie Przedszkolaki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Opis projektu

Projekt będzie realizowanych w okresie od grudnia 2013 do czerwca 2015 w partnerstwie z Gminą Wiejską Kamienna Góra. W ramach projektu powstaną 2 Punkty Przedszkolne w miejscowościach: Raszów i Przedwojów. Działalność placówek przedszkolnych zaplanowana jest na okres od stycznia 2014 do czerwca 2015.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1.

Główne cele projektu:

- utworzenie 2 Punktów Przedszkolnych, które funkcjonowały będą przez okres 15 miesięcy, od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie,
- zwiększenie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych małych dzieci wśród społeczności wiejskich, zmiana ich świadomości na ten temat,
- wzrost motywacji rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci, a także umiejętności pracy z dziećmi,
- dodatkowe wsparcie specjalistyczne: logopedy, psychologa i oligofrenopeadagoga.

Dla nauczycieli, rodziców, oraz osób wspierających przewidziane są konsultacje metodyczne, obejmujące następującą tematykę:
- edukacja przedszkolna w grupach różnowiekowych,
- jak pracować w grupach różnowiekowych?,
- rola edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka

Nowe Punkty Przedszkolne działać będą w miejscowościach:

1/Raszów

2/ Przedwojów

Współpraca